$datum='2009-06-03'

Same same, but different

($skribent='Tobias Rydén', $tid='23:48') {

'Värktabletten Ipren har fått ny förpackning. Nytt utseende, samma innehåll. Denna typ av återlansering verkar vara populär i IT-världen. Stordatorkoncept kommer tillbaka som tunna klienter, "IT på kran" aka ASP (Application Service Provider) benämns numera Cloud Computing.

Är det hela en genomtänkt marknadsföringskampanj som gör det möjligt för konsultbolag att sälja samma sak två gånger - i värsta fall till samma kund? Är det ett medvetet avståndstagande för att inte kopplas samman med de nackdelar som det föregående konceptet förde med sig? Det senare låter mindre konspiratorisk, så jag satsar på det kortet. För att verkligen distansera sig är det populärt att lista de brister som den tidigare tekniken hade och samtidigt visa hur det nya buzzordet frälser oss från ondo.

Faktum kvarstår dock. De mest komplexa och svårlösta problemen kommer troligtvis inte lösas oavsett hur många mirakelkurer som presenteras. Idag kommer jag inte komma med några lösningar över huvud taget. Jag nöjer mig helt enkelt med att påtala ett problem. Nu ligger det synligt. Mitt på bordet. Är det någon som vill hugga in?'

}

0 kommentarer:

Skicka en kommentar