$datum='2009-02-09'

Blogg - Release 1.0

($skribent='Martin Leandertz', $tid='23:35') {

'
=========+===============~=~=~~=~=??+?+=~:::,:,,,,.,.......,
====================++++?+=+=+IZ888D8OZI+=~::,,,,.,.........
=======+= Signatur: +7ZODNMMMMMMMMNNDO7I?+::,,,..........,
+====~=~=~===~=====+ONNNMMMMMMMMMMMMMMMMD8Z$I+:,,,.........,
==~========~====+ODNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDOZ??+:...........
========~===~~?8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMNO$7?~.........,
=====~====~~=NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDDNMMMMMNO8OI~.........
========~~~~DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMNNNN8DDZ+,........
=~~===~~==$MMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMNNMMND8DDZ7$+,,.......
====~==~~IMMMMMMMMMMMMMMMNMMNMMMNNMMMMMMNNNMMMN8$7I=........
~==~=~+~~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNMMMMMMMMNMMND7ZZ,.......
===~=~=~DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDNNMMMMMMMMMMMMMMMNN8Z$?I:,.....
=~~~~=~=MMMMMMMMMMMMMDMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNMMMDNOO7I~,.....
===~~~=8MMMMMMMMMMMMMNNDMNNDDNDNMMMMMMMNNNNNDNDD8Z$O++=.....
=~===~=MMMMMMMMMMMMMND8DDO8DDMDNNMMNDD$DNDDDO7$$$$D8??,:....
~~==~=+MNMMMMMMMMMMMN8Z77$ZZO$I7O888ZI$I77O7?++I??Z8++?::,..
~~=~~?MMMMMMMMNMMMMND7I7ZII+?+?I?+?????I?7?+++++++?O++?,,...
===~~?MMMMMMMMNMMNNDD7II???+??++?+++?+?+++++?++++++Z??+,,,,.
~=~==++DMMMMMMNNMNO$77I??++++++++++++?+++++++?++++$7$7?,,,,,
~=~~++IOMMMMMMMMNO7$?I+++++++=++=+=+++++++++++I?I++ZZI?::,.,
=~~=+??ZNMMMMMMMZ7?++++?77+++==+==~===+===+=++++~:+OO7+,,,:,
~==~+Z++ZMMMMMD$7++?7NDNNMN8O?==+~~~~===++==+++=,,+O88=~:,,,
==~=:+++?MMNND$?+++++++++++7MMDD$+++=+====+++=+++.+OD+:::,,:
====~+?+?NNDD$I++=?=++IION=D++Z+++++++=+=++==++++,7DO~::,::,
====~++O++8NZ7++=++=+++++++,,+?I?+++==+?+?7O$$II7+IN:::~~:::
+=~==+++IZDN$+++++=++++=++=+++II77I+==+$IDD8DODNNOD:~~~::::~
=:~==++=++DN?++++==~==+~~~==++I?++?+=~+Z78DD++D+7$=~~~=:~~~:
=~+=~DM+=+8D?+++====~~::+=+++=++++++==+?++++++I+??~~~:~~~~:~
==MMMMMN7$DDI+++++====~===~~:==+++++===++++++==:+~~=~~~~=~~~
MMMMMMMZ$8MN7++++=+=~~=~~=::=+++++++==~+++++++=,~=~=~~~==~~~
MMMMMMM$$OMDO?++++=====~::~:=++++++===,=+++++==,=:~~~==~=~==
MMMMMMN$ZMMMZ?+++=+=~==~~:=~+++++++++~~+++++++=======+~===~=
MMMMMDZ7MMMMD$+++++=~~=::~==+======~~==.++==+=:=+~====~=====
MMMN8OZ$MMMMNZI+++++=~~~==++++++++==~:==+==+=:========~=====
MMD88$IINMMMMN$?+++====+=+=+?7ZD8I++++?==++~:====+=====+====
MNOO$$7I7MMMMMZ+??++==+?I?$$$8NND8?$88I+=================+==
NN8O$77?7MMMMMN$++++++ODDNMMDMMNNNDDDD$?+++=================
DDD8Z7??+8MMMMNO+++++$D7$$78$MDNM8$NDMO$?++==+======+=======
NNDOZ7+???8MMMNDI$?ZDD++++IZZZZ7+=+8OD8ZI+=+=+=+===== Martin
NNDO$I?++?I8MMMMMDMMD?++===++?II7$7Z$II77+====++== Leandertz
NDOO7I?++?IIDMMMMMMMO$++++++=+++++?++7OZ+=+=======+====~====
8DOZ7?+++++?INMMMMNO$Z+++++77$II++++?8Z+=++=+==+======+=====
N8ZZ7III++??+IZMMMMMMZ7+++ZMNNNO?7ZDN8?++===++=====+========
MOOO77?I??I+??IIMMMMMMN8Z$OMMMNO$ONMN+====+==+==+===========
MMN8$II77I77$7I?IMMMMMMNONNMMMMNNNM8+===+==~================
MMMN8$7$$7$$$$$ZZONMMMMMMMMMMMMMMMMND+=~~~=~~~==============
MMMMM8Z8OOZZOZ$$$$ZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMND+~~~~~==============
MMMMMMMMM8O8ZZOZODNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8=================
MMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDI+=============
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN7++======+====
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN?++==+=======En blogg? en plats för bokstäver, tecken och bilder. En plats att uttrycka sig, en plats att ventilera, en plats att visa upp sig, en plats att dela med sig.. Vem skriver en blogg? Vem läser en Blogg? Inte jag iallafall! trodde jag. Men här är jag, blottad med namn (och ansikte) inför miljoner människor som kan tyda den enkla matematiken av mina bokstäver, valet av ord, kontexten i mina meningar. Prestationsångest!

Min del i HolyMadre? Well.. inte mer än att jag räddade livet på musikanterna i bandet en fantastisk vecka. Om jag inte var där den där veckan.. vem vet vad de hade stoppat i magen? Jo, jag ryckte in som kock... Sen dess följer jag utvecklingen av skivan som spelades in den där veckan i ladan, i en liten idyl utanför Lessebo, i Glasriket. Till min hjälp hade jag en fantastik gourmet som kommer fylla ut bloggen i molnet imorgon onsdag.

Mat är centralt, mat är gott, mat är vackert, mat är ett projekt, mat är bränsle, mat är lätt, mat är svårt...

  1. Mat är centralt.. du måste äta!

  2. Mat är gott.. Enkelt, Livet är för kort för att inte anstänga sig. Och.. du som kan läsa det här har lyxen att se mat som något mer än punkt 1.

  3. Mat är vackert.. Inte alltid.. men om man vill så har man möjlighet att vara konstnär varje dag.. det finns undantag.. skolmatsalar och Restaurang Vinterträdgården (a warning!) inte äns den mest Absinth-stinne Van Gogh kan få till det här.

  4. Mat är ett projekt.. vilket gör det till en utmaning och är kul. Planera resurser och råvaror, tidsplanering och en känsla för flexibilitet.. Ibland önskar man att det fanns en Change Advisory Board i köket. (Är det här en skalbar maträtt med SOA-tänk? skulle kunna vara en fråga.)

  5. Mat är bränsle.. med en lust att testa nya smaker kommer du fungera som en Flexifuel.. och det ska ju tydligen vara bra

  6. Mat är lätt.. Snabbmakaroner är inte skit.. med litet purjo, grädde och en fin skinka så har du en enkel men god middag.. men för guds skull! glöm inte svartpeppar

  7. Mat är svårt.. Åter igen.. innan det roliga börjar.. Prestationsångest


Lösningar är min grej.. LösningsArkitekt är min titel.

Aktuella informationsobjekt för Martin denna vecka..
Gitarr - Fan vad svårt (min lärare!)
Ian Curtis, Tänk vad litet jag visste om Joy Division
Blogg-POG (Process Orienterat Gränssnitt), eller Blogg 2.0 - på ritbordet
Veckans last: Runda former - Louise, I miss you like crazy!
Veckans problem: Fixa visum till Indien utan Pass


Imorgon, Mina damer och herrar! Största möjliga tyyysssssstnad!

EN Integrationsarkitekt

'

}

2 kommentarer:

T sa...

Bara jag som tycket bloggen ser grötig ut?

Martin Leandertz sa...

Ja

Skicka en kommentar